پل صلح تفلیس

روی سقف این پل ۱۵۰ متری، ۱۲۰۸ بسته نورانی با طرح‌های مختلف از ۶۰۴۰ لامپ LEDنصب گردیده است. چراغ های به کار رفته در آن دقیقاً 90 دقیقه قبل از