مجموعه بارخ سیرپسند با مجوز بند ب به شماره 972/126/6333 از شازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه تور های ورودی ، خارجی و داخلی با هدف برنامه ریزی برای آینده در جهت سرویس دهی بهتر و فراهم آوردن نیاز مشتریان با ارائه خدمات بهینه و بالا بردن کیفیت خدمات در چهار چوب قوانین و مقررات گردشگری فعال می باشد .

دیدگاه و هدف ما برآینده تولید محصول ، نظارت بر کیفییت اجرا تورهای داخلی و خارجی و ورودی توسط نیروهای متخصص در جهت رفاه حال مسافرین و حفط اعتبار و مهمان نوازی ایرانیان عزیز در بین جهانیان می باشد .

بارخ چیست و چرا بارخ ؟
واژه تاریخ و باریخ قرینه یکدیگر می باشند . تاریخ کنکاش در گذشته و باریخ کنکاش در آینده (گذشته رفته است) ، تنها خاطره اش با ماست . حال بسیار هم زود گذر است . تنها این آینده مملو از عدم قطعیت است که در اختیار ماست ، سرنوشت به معنای قطعیت برای انسان نیست . جهان را میتوان تغییر داد آینده را سرنوشت نام نهیم.

در گفته پارسی زبانان ، آنچه که در آنِ زمان و آینده رخ می دهد را میتوانیم باریخ شناسی بخواینم .

پژوهش و مطالعه در گذشته زمان را تاریخ شناسی بخواینم .کنکاش پرگستره در آینده زمان و برنامه ریزی و استراتژی در زمان را بارییخ شناسی بنامیم . بارخ به معنای نیمرخ به آینده می باشد .

شعار ما : بارخ بهانه آرامش و راحتی خیال شما عزیزان می باشد .

چرا رنگ سبز و نارنجی

 رنگ سبز : نماد طبیعت ، رشد ، زندگی ، تجدید حیات ، اعتماد بنفس ، همدری ، خلاقیت ، وفاداری ، صلح و آرامش در نظر گرفته می شود .
رنگ نارنجی : نماد شور و شوق ، شادی ، عزت ، جذابیت ، قدرت ، موفقییت و دوستی تشویق ارتباطات و تعاملات اجتماعی و تحرک است .

1_ بخش  incoming  تورهای ورودی

2_بخش outcoming  تورهای خروجی

3_بخش تورهای داخلی کشور : کیش ، قشم ، شیراز ، اصفهان و مشهد و … جشنواره ها ونمایشگاه های بومی

4_تورهای یکروزه طبیعت گردی

5_تورهای نخصصی کودک